Stichting de Maliebaan

De Maliebaan

De stichting bouwt voort op het gemeentelijke besluit eind 2021, om de Maliebaan haar historische parkfunctie terug te geven. De Maliebaan vormt van oorsprong de verbinding tussen de Utrechtse parkgebieden en de prachtige Lustwarande van de Utrechtse Heuvelrug. Een lint aan buiten-, landelijk- en stedelijke groengebieden. Deze verbinding wordt hersteld door de binnenbaan, die in de jaren 60 autoweg werd, weer tot parkgebied te maken.

Suggesties?

De stichting ontvangt graag suggesties, medewerking en overleg voor zowel nieuwe als lopende initiatieven.